Bærekraftig
forretningsutvikling

OM TEAL

TEAL skal være en drivkraft innen innovasjon, forretningsutvikling og kunnskapsdeling i skjæringspunktet mellom blå og grønn sektor. Ved å sette fokus på og forsterke satsingen innenfor blågrønne næringer som veksthus og landbruk, havbruk, lokalmat, reiseliv og andre aktuelle næringer har vi som hovedmål å bidra til økt verdiskaping, vekst og utvikling av næringslivet i regionen.

scroll

siva-hovedmerke-sort-415x600_luft-415x600_bredt_2

Næringshage og stolt SIVA-partner

TEAL er en del av det landsdekkende Næringshageprogrammet. En næringshage er et innovasjonsselskap som tilbyr bedriftene tjenester som bedriftsrådgivning, hjelp til utvikling av forretningsidéer, markedsplanlegging, nettverksbygging, internasjonalisering og andre utviklingsrelaterte oppgaver til en subsidiert kostnad. Næringshagen skal være en aktiv tilbyder og tilrettelegger av kompetanse, nettverk og infrastruktur, samt være en attraktiv møteplass og samhandlingsarena for bedriftene. En viktig oppgave for næringshagene er å koble bedriftene opp til relevante fagmiljøer, FoU-miljøer, andre innovasjonsselskaper, investeringsmiljøer, samt offentlig virkemiddelapparat.

Nyheter

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET HER