Målbedrift

scroll

Hvorfor bli målbedrift?

Gjennom det nasjonale næringshageprogrammet har TEAL ekstra fokus på bedrifter og gründere med utviklingspotensial. Disse bedriftene kan gjennom TEAL bli målbedrifter og få en egen utviklingsavtale med næringshagen.

Som målbedrift hos TEAL vil du få tilgang til ulike typer kompetanse, og koblinger inn mot relevante nettverk og ressursmiljøer.

Kontakt oss

Næringshagene i Norge har som hovedmål å skape vekst i lokalt næringsliv. En viktig del av dette arbeidet handler om å knytte såkalte målbedrifter til næringshagen. Dette er ikke nødvendigvis bedrifter som er samlokalisert i en næringshage, men bedrifter som kjøper tjenester av næringshagen.

Målbedrifter er innen kategorien små og mellomstore bedrifter, som driver kommersiell virksomhet, og som har et mål og ønske om vekst og utvikling.

En av de store fordelene med å være en målbedrift tilknyttet en næringshage er at du blir en del av et statsfinansiert program som kvalifiserer til støtte fra SIVA. Det betyr at de tjenestene du kjøper av næringshagen delfinansieres av SIVA og bedriften selv. Dermed betaler du en egenandel for tjenestene i stedet for å kjøpe dem til markedspris hos en annen aktør.

For å bli en målbedrift må man inngå en skriftlig målbedriftsavtale med næringshagen. Den kan inneholde spesifikk informasjon om tjenester som skal kjøpes, og et timeantall knyttet til tjenestene. Men den kan også være mer generell, og eksempelvis inneholde et estimat på timer man ser for seg å kjøpe av næringshagen.

Så hvis du ønsker å utvikle din bedrift, vokse og skape større verdier?

Snakk med oss om målbedriftsavtale, så finner vi et løp som passer for din situasjon, enten du trenger å vurdere ledelse, strategi, markedsføring, salg eller internasjonalisering.

Hos oss kan du blant annet få bistand til:

 • søknader
 • forretningsutvikling
 • strategiarbeid
 • markedsarbeid
 • rekruttering
 • egen kompetanseutvikling

Næringshagene setter deg også i forbindelse med:

 • finansinstitusjoner
 • investormiljø
 • offentlige etater
 • FoU-institusjoner
 • leverandører
 • styrekompetanse
 •  IT-løsninger
 • juridisk bistand
 • regnskap og revisjonsleverandører