Teamet vårt

Tove M. Sivertsen

CEO/Forretningsutvikler

Tove M. Sivertsen, MBA

CEO / Business developer

tove.sivertsen@teal.no

+47 909 46 506

Bent O. Hansen

COO/Forretningsutvikler

Bent O. Hansen

COO / Business developer

bent.hansen@teal.no

+47 950 69 888

Anders Hellegaard

Forretningsutvikler

Anders Hellegaard

Business Developer

anders.hellegaard@teal.no

+47 920 89 070

Sigve Sandvik Skretting

Forretningsutvikler

Sigve Sandvik Skretting

Forretningsutvikler

sigve.skretting@teal.no

+47 907 51 025

 

Per Øystein Sandvin

Forretningsutvikler

Per Øystein Sandvin

Forretningsutvikler

per.sandvin@teal.no

+47 481 17 977

Tolli Harold Andreassen Frestad

Forretningsutvikler

Tolli Harold Andreassen Frestad

Forretningsutvikler

tollifrestad@gmail.com

+47 940 28 577

Guro Helgesdotter Rognså

Forretningsutvikler

Guro Helgesdotter Rognså

Forretningsutvikler

post@gurorognsa.no

+47 996 90 629

Hilde Uppstad

Prosjektutvikler

Hilde Uppstad

Prosjektutvikler

hilde@uppstadogde.no

+47 958 77 914

Heidi Netland Berge

Forretningsutvikler

Heidi Netland Berge

Forretningsutvikler

heidinetlandberge@ymail.com

+47 990 03 457

Partner og rådgiver for utvikling og vekst

TEAL ble stiftet i 2007. (Navnet var Ryfylke Næringshage frem til juni 2021) TEALer en del av det landsdekkende Næringshageprogrammet som er administrert av Fylkeskommunen og Siva.

Ved å sette fokus på og forsterke satsingen innenfor blågrønne næringer som veksthus og landbruk, havbruk, lokalmat, reiseliv og andre aktuelle næringer har vi som hovedmål å bidra til økt verdiskaping, vekst og utvikling av næringslivet i regionen.

Vårt bidrag til kompetanseutvikling kanaliseres for det meste gjennom det populære vekstprogrammet. Men kan ellers sammenfattes i følgende:

– Forretningsutvikling og bedriftsrådgivning, med erfarne forretningsutviklere på de fleste områder som;

– nettverksbygging, både ved tilgjengelighet for etablerte nettverk og etablering av nye

– strategiprosesser

– styrearbeid

– regnskap og økonomi

– salg og markedsføring

– digitalisering

– finansiering og investorsøk

I kraft av å være en del av det landsdekkende Næringshageprogrammet er det mange av våre målbedrifter som mener at vår største styrke er å være døråpnere til de mange mulighetene som det offentlige og private næringsaktører har å tilby.

Det er i krysningspunktet mellom forretningsutvikler-samarbeid-nettverk-kunde de spennende interaksjonene skjer, og vi ser derfor på alle våre næringsrelasjoner som samarbeidspartnere av TEAL.