Rådgivning i strategiprosesser

scroll

RÅDGIVNING I STRATEGIPROSESSER

TEAL kan bidra i hele eller deler av strategiprosessen.  Om ønskelig kan vi være med helt i fra idé- og planleggingsfasen, til strategien er ferdig til å settes ut i praksis.  Trenger dere en god prosessveileder i strategisamlinger?  Noen som kan samle trådene, og dra prosessen videre i samarbeid med styret og administrasjon, for å så å kunne bestemme hvilken fart og retning selskapet skal utvikle seg i? På bakgrunn av slike prosesser bidrar vi gjerne med utviklingen av hele strategiløpet med visjon, misjon, konkrete mål, delmål og verdier etc. Vi ønsker å utfordre styret og administrasjon i en kreative strategiprosess, for å oppnå gode diskusjoner og  gode resultater.  For oss er det viktig at en strategi er en prosess som lever og utvikler seg.  Ja, vi har et mål – men det må hele tiden justeres og tilpasses det som skjer i markedet.

Forretningsutviklerne i TEAL kan bidra til å lose dere godt igjennom strategiprosesser, og vi tar gjerne en uforpliktende prat, for å diskutere hvordan vi sammen med dere kan sikre en god gjennomføring som er med å sikre et godt grunnlag for videre utvikling av bedriften.