Kobling mot Katapultsenter

scroll

Gi bedriften en raskere, bedre og mindre risikofylt innovasjonsprosess

Katapult-sentre gjør det enkelt for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, visualisere og simulere, – slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Katapult-senteret skreddersyr tjenesten til bedriftens behov enten det er bistand gjennom hele innovasjonsprosessen eller til en spesifikk, avgrenset utfordring

Ordningen er etablert for å styrke innovasjonsevnen for små og mellomstore bedrifter over hele landet. Ambisjonen er å bygge en infrastruktur for innovasjon med 7-9 nasjonale katapult-sentre på områder av stor verdi for fremtidens industri i Norge. Siva forvalter ordningen på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet, og i tett samarbeid med Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Norsk katapult bidrar til arbeidsplasser og verdiskaping

Norsk katapult består i dag av fem forskjellige katapultsentre – Manufactoring Technology, Future Materials, Ocean Innovation, Sustainable Energy og Digicat.

Du kan lese mer om Norsk katapult på norskkatapult.no

Kontakt gjerne en av våre forretningsutviklere i dag for å få vite mer om hvordan vi som næringshage kan hjelpe deg med ditt katapultprosjekt.