Prosess- og prosjektledelse

scroll

Prosess- og prosjektledelse

Våre forretningsutviklere har lang erfaring fra små og store prosjekter innenfor flere bransjer.

Vi kan bistå med hele prosjektløpet som prosjektleder, eller avlaste bedriften i forskjellige faser av prosjektet.

Vårt mål er at ditt prosjekt skal inneha den riktige kompetansen som sørger for at prosjektet kommer i mål til avtalt tid. God planlegging, estimering av ressursbehov, tydelige resultatmål/effektmål, oppfølging av prosjektet underveis og god sluttrapportering står sentralt hos TEAL sine forretningsutviklere. Vi leverer prosjektledelse med kunden i fokus.

TEAL kan også bidra med søknadsprosesser som er relevante for prosjektet opp mot kommune, fylkeskommune, Innovasjon Norge eller andre.

Ta gjerne en uforpliktende prat med en av våre forretningsutviklere for å høre hva TEAL kan bidra med i ditt prosjekt.