Grøningens Sjømatakademi for Barn og Unge

Den 14. og 15. juni ble Kvitsøy et sentrum for læring og inspirasjon da Grøningens Sjømatakademi åpnet dørene for barn i alderen 7-14 år. Med støtte fra Nærings- og fiskeridepartementet, Lerøy Delico, Sterling White Halibut, og Norges Sjømatråd, og i samarbeid med Restaurant Grøningen og TEAL, fikk de unge deltakerne en unik mulighet til å dykke dypt inn i sjømatens verden.

En Inspirerende Helg på Kvitsøy!

Aktiviteter og Læring:

Barna startet dagen på Grøningen kai og hummerklekkeriet, hvor de lærte om det viktige arbeidet med å bevare hummerbestanden rundt Kvitsøy. Etter å ha samlet kamskjell, beveget de seg til Hummermuseets kjøkken. Her ble det demonstrert rensing, filetering, og tilberedning av ulike fisk- og skalldyrretter under kyndig veiledning fra Lasse Pallesen og Sigve Skretting. Fra steking av fiskekaker til smakfulle biter av lysing, torsk, rødspette, Sterlingkveite, og kamskjell – det var en helg fylt med smak og læring!

Diplomer og takknemlighet:

Helgen ble avsluttet med en høytidelig diplomutdeling til alle deltakerne. Vi retter en stor takk til de frivillige ved hummerklekkeriet, samt våre samarbeidspartnere og sponsorer som gjorde dette mulig. En spesiell takk til Malin og Lasse på Restaurant Grøningen for deres fantastiske innsats.
Denne helgen har vi ikke bare inspirert de unge til å ta sunnere matvalg, men også styrket deres forståelse og respekt for den norske sjømatnæringen. Vi ser frem til å arrangere flere slike akademier i fremtiden!

Flere nyheter