Vellykket fagdag med Kvitsøylam

Tirsdag 6. september hadde Kvitsøy Sau & Geit besøk fra alle Helgø Menys butikker i Rogaland og Nina Wærnes Hegdahl fra Stiftelsen Norsk Mat til en heldags fagdag om Kvitsøylam.

Unik råvare fra Kvitsøy

Kvitsøy Sau & Geit har engasjert Sigve Skretting fra TEAL til å jobbe med forsterking av merkevaren Kvitsøylam, som hadde satt sammen programmet for dagen.

Siden starten i 2001 har Kvitsøylam posisjonert seg som et svært viktig sesongprodukt i alle Helgø Menys butikker. Fra sommeren 2021 har også Restaurant Grøningen servert Kvitsøylam og dermed bidratt til at enda flere har fått smaken på denne unike råvaren.

Fagdagen hadde som formål å gi medarbeiderne i Helgø Meny en skikkelig innføring i Kvitsøylams bakgrunn og ikke minst de helt unike beiteforholdene lammene vokser opp i. Programmet var satt sammen med foredrag fra Otto Jan Waage og Kristian Pallesen om arbeidet som er gjort gjennom de siste 20 årene, båttur for å se beiteforhold på nært hold, demonstrasjon av partering og selvsagt et skikkelig måltid utført av Restaurant Grøningen.

 

Historien om lam fra Kvitsøy som råvare med svært høy kvalitet går mange generasjoner tilbake. Da Hotell Atlantic åpnet i 1952 bestilte den franske kjøkkensjefen Roger Violet spesifikt lam fra Kvitsøy til åpningsmiddagen. Han hadde erfaring fra lam med lignende beiteforhold i Normandie, som i Frankrike har en beskyttet betegnelse; Pré Salé.

Nina Wærnes Hegdahl var invitert med tanke på en mulig søknad fra  Kvitsøylam om å bli med i merkeordningen Beskyttet Geografisk Betegnelse. Dette vil i tilfelle gi en juridisk beskyttelse, samtidig som merket dokumenterer kvaliteten på en svært god måte. Søknadsprosessen er omfattende, med mye dokumentasjonskrav. Vi fikk imidlertid gode signaler på at Kvitsøylam har de alle beste forutsetninger for å kunne søke. Dette inspirerer!

Deltakerne fikk en dag full av opplevelser og reiste tilbake med kunnskap om det spesielle med Kvitsøylam som de ikke hadde fra før.

Flere nyheter