Urchinomics

Urchinomics leverer kråkeboller av premium kvalitet til restauranter verden over. Samtidig sørger de for å gjenopprette balansen i økosystemer der kråkeboller har fått en for dominerende effekt.

Gjenopprette økosystemer for å mate verden

Snakk om å slå to fluer i en smekk. Urchinomics har virkelig fokus på kvalitet og miljø, og leverer kråkeboller fra områder der tareskogen har forsvunnet og det har oppstått en ubalanse grunnet økende forurensning og taretråling. For å gjenopprette balansen i økosystemene knyttet til kråkeboller, fjernes disse for å gi rom til ny tareskog. Gjennom Urchinomics unike oppdrettsteknikker er de i stand til å gjøre tomme kråkeboller om til konsistente produkter med identisk smak, farge og rognutbytte innen 6-10 uker. Med så korte oppdrettssykluser klarer Urchinomics å tilpasse seg etterspørselen i markedet, og har dermed gjort kråkeboller av ypperste kvalitet tilgjengelig året rundt.

 

Vår rolle

TEAL har bidratt til å knytte Urchinomics til Rogaland Havbrukspark. Gjennom havbruksparken får Urchinomics tilgang til laboratorier, samt et felleskap som legger til rette for utvikling og innovasjon. Rogaland havbrukspark er en inkubator for marine arter og fungerer som et kompetansesenter for oppdrettsnæringen innen landbasert oppdrett av fisk og andre arter innen akvakultur. (https://www.roghav.no)

Flere nyheter