Ryfylkefrukt

Frukt- og bærsatsingen i Ryfylke har fått et voldsomt oppsving i seinere år. Det er imidlertid en utfordring å få ut tydelig informasjon til forbrukeren om opphavet til norsk og lokalprodusert mat, og den største konkurrenten i fruktdisken er import. Derfor ønsker Ryfylkefrukt SA i samarbeid med Rogaland frukt- og bærdyrkerlag å jobbe for å få egen forskrift om beskyttet geografisk betegnelse, og kunne bruke denne merkeordningen og beskyttelsen i en fremtidig markedsføring for økt bevissthet blant forbrukerne for lokalt og norsk. Søknad handler om epler frå Ryfylke i denne omgang.

Kvalitetsfrukt som fortjener anerkjennelse

Årsaken til oppsvinget er sammensatt, men viktigst er at frukt- og bærprodusenter er svært gode på å samarbeide og dele kunnskap. Andre viktige faktorer er nye dyrkingsmetoder, støtte fra Innovasjon Norge for satsing på nydyrking og et felles fruktpakkeri i Årdal. Fruktpakkeriet som åpnet i Årdal i 2017 har virkelig gitt næringa et løft. Fruktbøndene har nå en faglig og sosial møteplass og et anlegg som er konstruert for effektiv pakking.

En annen vesentlig årsak er at markedet etterspør kortreist og norsk mat, og for å øke omsetningen av norsk mat jobbes det for å bedre kunnskapen og informasjonen til kundene i det norske markedet. Stiftelsen Norsk Mat bidrar til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon og står bak kjente merkeordninger som Nyt Norge, Spesialitet og beskyttet geografisk betegnelse som sikrer at norske matskatter får den anerkjennelse og beskyttelse de fortjener.

Både Telemarksfrukt og Hardangerfrukt har fått godkjent egen forskrift om beskytta geografisk betegnelse for sin frukt, og Ryfylkefrukt SA ønsker å oppnå det samme i et prosjekt i samarbeid med Rogaland frukt- og bærdyrkarlag. Å få godkjent en egen forskrift vil kunne styrke posisjonen i markedet, det kan bidra til å skape identitet og ikke minst det blir lettere for forbrukerne å velge norsk. TEAL har fått i oppdrag å prosjektere søknaden gjennom målbedriftsavtalen, og prosjektet har fått økonomisk støtte gjennom Ryfylkefondet.

TEAL heier på frukt- og bærsatsingen i regionen, og håper at satsingen gir produsentene den verdiskaping de fortjener!

Flere nyheter