TEAL er tildelt 10 nye år!!

Bærekraftig omstilling, digitalisering, vekst og økt eksport i næringslivet er noen av stikkordene for det nye næringshageprogrammet som starter 01. januar 2023. For Rogaland fylkeskommune er det viktig at det nye programmet også bidrar til å nå målene i den regionale innovasjons- og næringsstrategien, og både fylket og Siva sine ambisjoner er å videreføre og styrke de sterke innovasjonsmiljøene som er i Rogaland. Tildelingen til TEAL bidrar til 21 millioner fordelt på programmets tiårige periode. Midlene skal brukes til å skape et levedyktig og fremtidsrettet næringsliv i distriktene.

Innovasjonsselskapet TEAL AS er tatt opp i nytt 10-årig næringshageprogram fra 2023

«Vi er veldig glade for tildelingen.  Dette er en viktig tillitserklæring, og vi gleder oss til å kunne fortsette, og videreutvikle samarbeid med spennende aktører i næringslivet i distriktene»
– Tove Sivertsen, CEO i TEAL

TEAL har hovedkontor på Finnøy i Ryfylke, og har hele Sør-Rogaland som virkeområde, med hovedfokus på Landbruk, Havbruk, Reiseliv og Lokalmat. Næringshageprogrammet skal primært gjennomføres i distriktene; kommunene Bjerkreim, Kvitsøy, Sokndal, distriktsområder i Stavanger (tidligere Finnøy og Rennesøy), samt hos siderprodusenter i Hjelmeland.

TEAL er et non-profit innovasjonsselskap, og en del av det landsdekkende Næringshageprogrammet og SIVA strukturen. Programmet styrker satsningen på bærekraft, digitalisering og industriutvikling, forsterket kobling/samspill mellom virkemidler og forsterket kobling/samspill med FoU. TEAL vil som programoperatør tilby tjenester i programmet til SMB (primært i distriktene). TEAL skal bidra med rådgivning og kompetanse i tråd med utlysningen, og vil helt fra starten av ny programperiode være rigget for å håndtere programmet. TEAL er et flerfunksjonelt selskap, og kombinasjonen med andre oppdrag enn Næringshageprogrammet gjør at vi bidrar til større regional og nasjonal verdiskaping. Fylkeskommunene er oppdragsgivere for Sivas Næringshageprogram.

 

Næringshageprogrammet program-mål:

  • Økt verdiskaping basert på regionale fortrinn
  • Flere bærekraftige bedrifter
  • Nye markedsmuligheter
  • Økt digitalisering og industriutvikling
  • Tilgang til relevante nettverk
  • Relevant og effektivt virkemiddel for bedriftene i distrikts-Norge
  • Økt samhandling mellom relevante virkemidler

TEAL har i 2022 jobbet med rundt 50 bedrifter gjennom næringshageprogrammet.

Eksempler på hvem vi jobber / har jobbet med er Helgøysund Marina (som ble kåret til årets Gjestehavn i 2022), flere av Siderprodusentene i Rogaland, Trafoleden, Rogaland Havbrukspark (inkubator for landbasert oppdrett, framvoksende arter) Ysteprosjekt på Kvitsøy, Sjømatakademiet, GladQ og Destinasjon Bjerkreim.

Selskapet jobber i spennende prosjekter, og har flere viktige samarbeidsavtaler bl.a. med Stavanger kommune (bl.a. ansvar for Tomatkonferansen) og med Bjerkreim kommune.

Flere nyheter