Helgøysund Marina

Helgøysund Marina ruster seg for fremtiden!

En marina i utvikling

Båtfolk har brukt Helgøysund som en naturlig møteplass i 100 år, og er i seg selv en særdeles viktig destinasjon for båtfolket, hyttefolk, lokalbefolkningen og andre tilreisende. Anlegget består av en stor marina med egen Joker dagligvarebutikk og egen restaurant. Marinaen har også flere hytter for utleie.

Les mer om Helgøysund Marina på https://helgoysund.no/

 

 

 

Vår rolle

TEAL har hatt i oppdrag å utvikle Helgøysund Marina for fremtiden med både kortsiktige og langsiktige grep med målsetting om sikre bærekraftig og lønnsom drift. Vi har bistått med konseptutvikling (marina, restaurant og hytteutleie), kompetanseløft, kommersialiseringsfokus, utvikling av ny meny, trening av personal, profilering (logo, nettsider, serveringsutstyr+) og bestillingsløsninger for restaurant +++. Prosjektet mottok også Covid19 støtte fra Stavanger kommune. TEAL var ansvarlig søker, og gjennomførte hele søknadsprosessen.

Flere nyheter