Grøningens sjømatakademi for barn og unge ble arrangert på Kvitsøy for første gang 7.juni

7. klasse fra Kvitsøy skole fikk en lærerik og spennende dag som blant annet inkluderte sanking av skjell, rensing, filetering og steking av fiskekaker og kamskjell. Fotograf: Endre Hartvigsen

Oppsummeringen vitnet om en svært vellykket kursdag som ble avsluttet med høytidelig utdeling av diplom til alle

Oppmøte var på Grøningen kai hvor 7. klasse fra Kvitsøy skole ble ønsket velkommen av Kvitsøy dykkeklubb. De tok gjengen med på akademiets første del som inkluderte litt om dykking som spennende hobby, sanking av skjell og om livet i sjøen. Dykkerne demonstrerte dykk og kom opp med helt ferske kamskjell.

Deretter ble fangsten tatt med videre til Grøningen og Hummermuseets kjøkken for å planlegge og gjennomføre tilbereding av dagens måltid. Ungdommene renset, fileterte, laget kraft, farse, stekte fiskekaker og kamskjell med god veiledning fra Karl Erik Pallesen, Andreas Garman Gjesdal og Lasse Pallesen.

Akademiet er et samarbeid mellom Restaurant Grøningen og TEAL AS med Sigve Skretting som prosjektleder. Akademiet er også støttet av Nærings- og fiskeridepartementet, Lerøy Delico, Sterling White Halibut og Norges sjømatråd.

Bakgrunnen for sjømatakademiet er de nasjonale ambisjonene om at barn og unge skal spise mer sjømat, og det legges til rette for aktiviteter rettet direkte mot barn og ungdom i kommunen og i kommunene rundt oss. De involverte ønsker å inspirere de unge til selv å ta bevisste valg om sunn hverdagsmat og vise muligheter for et variert kosthold. Akademiet har som mål å bidra positivt til omdømmet av norsk sjømatnæring.

Ved å involvere de unge i praktisk arbeid med sjømat bidrar dette til økt kunnskap om norsk sjømatnæring. Med Kvitsøys rike tradisjoner innen sjømat og Restaurant Grøningen som nytt samlingspunkt er dette et formidlingskonsept hvor ungdom kan oppleve og lære mer om sjømatens mange kvaliteter.

 

Flere nyheter