Grøningens sjømatakademi for barn og unge, nytt tilbud på Kvitsøy!

Et læringskonsept for barn og unge som inkluderer fisking, sanking, råvarebehandling og matlaging. Formålet er å gi økt kunnskap om sjømat som matvare og hvilken betydning norsk sjømatnæring har. Fotograf: Fredrik Ringe

Fra hav til bord

Med bakgrunn i ambisjonene om at barn og unge skal spise mer sjømat er Resturant Grøningen i full gang med å etablere et sjømatakademi med aktiviteter som involverer deltakerne i praktisk arbeid med sjømat, fra hav til bord. De ønsker å inspirere barn og unge til selv å ta bevisste valg om sunn hverdagsmat og vise dem muligheter for et variert kosthold. Akademiet gir den yngre generasjonen muligheter til å gjøre sunne valg ut fra egne preferanser. Barn og unge skal få se sammenheng mellom fangst av råvarer og ferdig produkt, og med dette få kunnskap også om matlaging.

Positive matopplevelser og delaktighet i matlagning gjennom oppveksten legger grunnlaget for matvaner og spisemønster som voksen. I dag er det mange barn og unge som ikke blir involverte i særlig grad i matlagning hjemme på grunn av en hektisk hverdag. Kokker er store forbilder for barn og unge og de har høy matfaglig kunnskap. Gjennom sjømatakademiet skal de formidle og motivere til matglede for store og små, og opplyse, gi råd og inspirere gjennom praktisk læring.

Restaurant Grøningen har målbedriftsavtale med TEAL. Vår forretningsutvikler Sigve Skretting har bidratt med utvikling av konseptet og til å utforme søknader. Sigve blir og med i oppstartsfasen med planlegging av programmet og med gjennomføringen.

Det langsiktige målet er at akademiet skal utvikles til å bli et tilbud for barn og unge i hele regionen.

Flere nyheter