GladQ

GladQ leverer smarte løsninger til fjøs. Løsningene gjør dyra mer tilfredse, og gir bonden mindre arbeid. Dyr som trives vil yte mer og produktene GladQ leverer har dokumentert effekt på helseplager hos kyr.

Bedre tilværelse for bonde og ku

Kravet om løsdriftsfjøs innen 2034 og andre retningslinjer setter mange bønder i en situasjon der de må oppgradere fjøsene for å imøtekomme regjeringens krav. GladQ kan bidra med effektive og gode løsninger som ikke bare imøtekommer kravene og retningslinjene, men som også sikrer stabil og økt melkeproduksjon. GladQ er leverandør og montør av 2-delte vannmadrasser som har dokumentert effekt på helseplager hos kyr. Helseplager påvirker kuas yteevne og jurbetennelse, trykksår, ryggskader og skader og hevelser i haseledd er kjente problemer for mange bønder. Ved å installere 2-delte vannmadrasser i løsdriftsfjøs reduseres disse helseplagene og veterinærutgiftene holdes til et minimum, i tillegg produserer kua mer melk og trives bedre.

Vår rolle

TEAL samarbeider med GladQ og hjelper til med videreutvikling av bedriften. Fremover står nye nettsider i fokus, samt ny forretningsplan og organisering.

Flere nyheter