Destinasjon Bjerkreim

Bjerkreim kommune lanserer ny web-portal for turisme satsing i Bjerkreim

Mer enn du tror

Destinasjonbjerkreim.no skal være et utstillingsvindu for naturopplevelser, lokalmat, aktiviteter, overnattingsmuligheter, men også vise hva andre lokale bedrifter kan tilby. Portalen er eid av Bjerkreim kommune, og utviklet i samarbeid mellom  kommunen og TEAL/Bjerkreim Næringshage. Portalen presenterer tilbud i Bjerkreim kommune og nærliggende områder.  Portalen er også tilstede på sosial medier med emneknaggen #destinasjonbjerkreim. Portalen benytter seg i stor grad i visuelle virkemidler som bilder og video, og har som hovedmål å skape entusiasme og begeistring for Bjerkreim som turistmål.

https://destinasjonbjerkreim.no

Vår rolle

TEAL initierte prosjektet i samarbeid med Bjerkreim kommune høsten 2020, og har vært prosjektleder gjennom hele prosjektet. Destinasjon Bjerkreim er fortsatt under utvikling, og vi jobber med ny funksjonalitet. TEAL står bak idé, konsept, design, storyboard, koordinering og gjennomføring. I tillegg har TEAL sammen med kommunen arrangert flere workshops for det lokale næringslivet med fokus på reiseliv, lokalmat og opplevelser. Nettside og foto/video er levert av våre underleverandører.

 

Flere nyheter