Bryne Plast

Bryne Plast satser på lokal sirkulærøkonomi og setter bærekraft på agendaen

Fra sjampoflaske til sikkerhetsprodukt i oljenæringen – sirkulærøkonomi i praksis

Plast har blitt en syndebukk når det kommer til bærekraft og miljø, men denne assosiasjonen ønsker Bryne Plast å snu til noe positivt. Forutsetningene lokalt for bærekraftig plastproduksjon har aldri vært bedre! IVARs ettersorteringsanlegg på Forus skaper grunnlag for en liten revolusjon innen lokal bærekraft og sirkulærøkonomi. Gjenvinning av plast har en stor miljøgevinst, og sparer miljøet for omtrent 2,5 liter olje per kilo produsert plast. Bryne Plast AS ser store muligheter for nye kortreiste produkter basert på plastavfall fra regionen, og arbeider aktivt med utviklingen av dette. http://www.bryne-plast.no

Vår rolle

TEAL er som næringshage og Siva-partner tilknyttet Norsk Katapult, og vi har koblet Bryne Plast til katapultsenteret Future Materials. Et katapultsenter skal bidra til at veien fra idé til marked bli kortere. Dette gjøres gjennom å tilby fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk. https://norskkatapult.no Future materials er et av katapultsentrene, og er en kompetansepartner for valg, testing og utvikling av materialer og produksjonsteknologi. https://www.futurematerials.no I samarbeid med Future Materials har Bryne Plast testet ut regenerert plast fra IVAR’s anlegg på forus. Målsettingen var å teste flytegenskapene til regenerert plast fra anlegget til IVAR med tanke på kommersiell produksjon av nye produkter basert på plastavfallet fra husholdninger og bedrifter i regionen. TEAL samarbeider videre med Bryne Plast med tanke på ytterligere utvikling og muligheter for regenerert plast.

Flere nyheter